Klachtenprocedure

WIJ STAAN ER OOK VOOR OPEN ALS ER IETS NIET GOED GAAT

Als je klachten hebt over de behandeling of de bejegening, kun je die in eerste instantie het beste met je psycholoog zelf bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen, kun je contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten)