houd me vast trainingen

EEN RELATIE IS ALS EEN AUTO: HET VERGT ONDERHOUD

Zijn er geen grote problemen, maar wat breukjes in de verbinding? Wil je voorkomen dat het erger wordt? Wacht niet af en onderneem actie. Met een korte relatietraining leer je de band te verbeteren en samen weer sterker te staan.

houd me vast

WAT IS HET?

Een ‘Houd me vast’-training helpt om je (partner)relatie te verbeteren. Door het volgen van de training ontstaat bij de meeste deelnemers een diepere emotionele verbinding met elkaar. Je leert anders te kijken naar de patronen in je relatie. Negatieve patronen leer je stoppen en je leert om onderliggende emoties en behoeftes te herkennen en bespreken. Je leert jezelf en elkaar beter kennen. Dit alles zorgt voor meer rust en een gezondere balans in je relatie.

 

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de rol van emoties in liefde en verbinding en hechting
  • het leren herkennen en doorbreken van (destructieve) patronen, wat gaat er steeds mis? 
  • op een andere manier omgaan met moeilijke momenten die in de relatie zijn voorgevallen.
  • bouwen aan een veilige en stabiele basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De training is zo opgezet dat er een gezamenlijk gedeelte is, afgewisseld met gesprekken alleen met je partner op een eigen plek in de ruimte. Tijdens de training werken we met videomateriaal en oefeningen. Individuele ‘problemen’ zullen we niet in groepsverband bespreken.

De training wordt ook wel de APK van je relatie genoemd en is niet bedoeld als relatietherapie.

ouders met jonge kinderen

Het ‘jonge gezin’ is een heel belangrijke fase. Er wordt een bodem gelegd voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij zijn enorm gebaat bij een hechte relatie tussen de ouders. Maar de komst van een kind is een hele verandering voor je relatie. En dat is niet altijd gemakkelijk. Je kunt elkaar uit het oog verliezen, of ruzie krijgen over hoe je dingen aanpakt. Je kunt je alleen voelen, onzeker, of het gevoel hebben het nooit goed te kunnen doen. Het lukt niet altijd om genoeg verbondenheid en aandacht voor elkaar te blijven houden.

Hebben jullie kinderen onder de 10 jaar en herken je dit? Dan kan deze training jullie helpen om samen in korte tijd weer hechter te worden.

ouders met pubers

 Kijk je naar je humeurige puber en vraag je je af; ‘waar is toch mijn kleine, lieve meid/jochie gebleven? Pubers kunnen je woest maken en  je machteloos doen voelen. Ze zetten je op afstand, willen dingen zelf uitzoeken en hebben je tegelijkertijd nog hard nodig. Ingewikkelde krachten binnen het gezin. Wil je de relatie met je puber versterken? Meer vertrouwen opbouwen en meer onderling begrip?

‘Houd me Vast, Laat me Los’ is een speciale training om de band tussen ouders en tieners te versterken. Oefeningen, uitleg en professioneel begeleide gesprekken leiden tot meer onderling begrip en hechtere relaties.

De training is toegankelijk voor ouders met kinderen tussen de 13 en 19 jaar. Er zijn 4 avondsessies met de (groep van) ouders, 1 (online) gesprek met de puber alleen,  1 gesprek met alleen de ouders en een gesprek met ouders en puber samen.

Ben je een alleenstaande ouder? Neem dan een andere volwassene mee die betrokken is bij de opvoeding (bv. grootouder).

ouders in samen-gestelde gezinnen

Bij samengestelde gezinnen wordt de liefde tussen de partners gebouwd op een fundament van verlies. Er is afscheid genomen van het kerngezin en er kunnen bijvoorbeeld gevoelens van falen, afwijzing en onzekerheid aanwezig zijn. Daarnaast wordt de relatie keer op keer uitgedaagd door de (emotionele) aanwezigheid van ex partners. En krijgen de kinderen te maken met jouw nieuwe partner, en jij misschien met die van hem of haar. En de verschillende gewoontes in de opvoeding. Dat kan veel losmaken en de relatie onder druk zetten. In deze specifieke Houd me Vast training voor samengestelde gezinnen leren jullie hoe je samen binnen deze dynamiek de veiligheid en het vertrouwen kunt ontwikkelen die we in liefdesrelaties nodig hebben. Een kado voor het hele gezin.

LEES MEER

Deze nieuwe training is momenteel in ontwikkeling. Als je belangstelling hebt, neem dan via het contactformulier alvast contact met ons op. Dan houden we je op de hoogte.

Locatie: Rustenburgerstraat 142B Amsterdam

Email: info@relatiepraktijken.nl