houd me vast voor ouders met jonge kinderen

EEN RELATIE IS ALS EEN AUTO: HET VERGT ONDERHOUD

Zijn er geen grote problemen, maar wat breukjes in de verbinding? Wil je voorkomen dat het erger wordt? Wacht niet af en onderneem actie. Met een korte relatietraining leer je de band te verbeteren en samen weer sterker te staan.

ouders met jonge kinderen

Het ‘jonge gezin’ is een heel belangrijke fase. Er wordt een bodem gelegd voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij zijn enorm gebaat bij een hechte relatie tussen de ouders. Maar de komst van een kind is een hele verandering voor je relatie. En dat is niet altijd gemakkelijk. Je kunt elkaar uit het oog verliezen of ruzie krijgen over hoe je dingen aanpakt. Je kunt je alleen voelen, onzeker of het gevoel hebben het nooit goed te kunnen doen. Het lukt niet altijd om genoeg verbondenheid en aandacht voor elkaar te blijven houden.

Hebben jullie kinderen onder de 10 jaar en herken je dit? Dan kan deze training jullie helpen om samen in korte tijd weer hechter te worden.

Eerstvolgende data:
28 en 29 september 2024  (9.30-18 uur), verdiepingsmiddag 3 november 2024 (13.30-17 uur)

Prijs: €1149,-

Als er sprake is van een psychische stoornis en jullie worden verwezen door de huisarts, wordt deelname van deze training mogelijk (deels) vergoed. Mochten jullie hierover overleg willen, kunnen jullie mailen naar: info@relatiepraktijken.nl

 

VOOR OUDERS MET JONGE KINDEREN

28 & 29 sept.
+ 3 nov. 2024

trainers:  Katja & Jaro

VOOR OUDERS MET JONGE KINDEREN

voorjaar 2025

trainers:  Barbara & Jaro

houd me vast

WAT IS HET?

Een ‘Houd me vast’-training helpt om je (partner)relatie te verbeteren. Door het volgen van de training ontstaat bij de meeste deelnemers een diepere emotionele verbinding met elkaar. Je leert anders te kijken naar de patronen in je relatie. Negatieve patronen leer je stoppen en je leert om onderliggende emoties en behoeftes te herkennen en bespreken. Je leert jezelf en elkaar beter kennen. Dit alles zorgt voor meer rust en een gezondere balans in je relatie.

 

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de rol van emoties in liefde en verbinding en hechting
  • het leren herkennen en doorbreken van (destructieve) patronen, wat gaat er steeds mis?
  • op een andere manier omgaan met moeilijke momenten die in de relatie zijn voorgevallen.
  • bouwen aan een veilige en stabiele basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De training is zo opgezet dat er een gezamenlijk gedeelte is, afgewisseld met gesprekken alleen met je partner op een eigen plek in de ruimte. Tijdens de training werken we met videomateriaal en oefeningen. Individuele ‘problemen’ zullen we niet in groepsverband bespreken.

De training wordt ook wel de APK van je relatie genoemd en is niet bedoeld als relatietherapie.

Locatie: Rustenburgerstraat 142B Amsterdam

Email: info@relatiepraktijken.nl