gezinstherapie

Familie duurt een mensenleven lang

 

Komen jullie met elkaar in een nieuwe gezinsfase? Wil je samen met je gezin aan de slag om het onderlinge contact te verbeteren? Wil je je opgroeiende kind meer begrijpen ? Of heb je interesse in een korte relatietraining? Wij bieden onderhoud, verdieping en herstel van verbinding voor alle vormen van relaties.

Relatiepraktijken wordt met enige regelmaat gevraagd door gemeentes om gezinnen te begeleiden middels Emotionally Focused Family Therapy. Soms in combinatie met trauma behandeling. De ervaringen zijn zo positief dat wij vaker gevonden worden door instanties. U kunt hierover informatie aanvragen. Wij vertellen er graag over! Ook kunt u, als u namens een gemeente contact opneemt, een offerte opvragen.

WAT kunnen jullie verwachten?  

Hechtingsgerichte gezinstherapie is een proces dat er bij elk gezin anders uit kan zien. Jullie worden meestal door twee therapeuten begeleid. Er zijn gesprekken met het hele gezin en aparte gesprekken met de ouders en gesprekken met de kinderen alleen. Jullie leren zien welke invloed jullie op elkaar hebben en welke patronen er in het gezin zijn ontstaan. Het is voor gezinnen vaak een opluchting om te merken dat het eigenlijk heel logisch is wat er gebeurt; dat zij vast zitten in een negatief patroon van wederzijdse beinvloeding. Stap voor stap leren jullie op andere manieren te reageren en de ouders te zijn die jullie kinderen nodig hebben. Zo ontstaat er een betere band tussen ouders en kinderen en meer rust en veiligheid in het gezin. Als  ouders leren jullie een veilige basis voor de kinderen te vormen en hoe jullie er voor ze kunnen zijn als dat nodig is. Soms blijkt er voor een van de gezinsleden een aanvullend traject nodig om de gezamenlijke doelen te bereiken. Als dat zo is, dan doen we dat erbij.

Fase 1: de de-escalatiefase

In deze fase leren jullie begrijpen hoe het negatieve interactiepatroon in jullie gezin eruit ziet. Jullie leren je eigen rol kennen en welke invloed jullie op elkaar hebben. Er is ook aandacht voor de impact die het gezinspatroon heeft op de relatie van de ouders. Daarom zijn er in deze fase ook vaak gesprekken met alleen de ouders.

Fase 2: de fase van verandering

Tijdens deze fase leren jullie er op een manier voor de kinderen te zijn dat ze opener durven te worden en met jullie durven te gaan delen wat er diep van binnen bij hen gebeurt en wat ze van jullie nodig hebben. Dit is een bijzondere en vaak emotionele fase, die het begin is van een positieve spiraal van verbinding. Soms hebben ouders eigen of onderlinge thema’s uit te werken voordat ze er op deze nieuwe manier voor hun kind kunnen zijn. In dat geval voegen we een stuk therapie voor de relatie of de ouder in kwestie toe. Er ontstaat meer verbinding, veiligheid en rust in het gezin.

Fase 3: de bestendigingsfase

De nadruk ligt in deze fase op het vasthouden en verder uitbouwen van de nieuwe manier van reageren. Jullie zijn zo ver dat er steeds meer onderling vertrouwen ontstaat. De basis wordt steviger. En vallen jullie terug in het oude patroon, dan wordt er even een stap terug gedaan naar fase één en twee. Jullie kunnen als gezin sneller herstellen van moeilijke momenten en er ontstaat steeds meer ruimte voor ontspanning en de gewone dingen die horen bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. De frequentie van de afspraken wordt afgebouwd tot jullie genoeg vertrouwen hebben om zelf verder te gaan.

ONZE MISSIE EN VISIE

Het gezin waarin wij opgroeien heeft zo’n grote impact op hoe wij ons als kind ontwikkelen. Hoe we naar onszelf en de wereld kijken. Of we zelfverzekerd de wereld in durven te stappen, we onzelf durven te laten zien en erop vertrouwen dat er iemand is als we dat nodig hebben. Of dat we geleerd hebben om te moeten knokken voor aandacht, omdat je anders niet wordt gezien. Of dat je geleerd hebt stil te zijn. Dat je op jezelf aangewezen bent, het geen zin heeft om uit te reiken naar anderen, je het gevoel hebt niet belangrijk te zijn. Dit zijn maar wat voorbeelden.
Het gezinsleven is namelijk complex. We kunnen diep geraakt worden door onze kinderen en dan kunnen onze emoties in de weg komen te staan van het ouderschap. Gelukkig bestaan er manieren om de kwaliteit van relaties in het gezin te verbeteren: EFFT. Wij zouden het liefst willen dat iedereen daar gebruik van kan maken.

Testimonials

Wat cliënten vertellen

“We hebben al eerder therapie gehad met ons gezin, maar dit is het eerste wat echt heeft gewerkt.”

“Via de gemeente kwamen we bij Relatiepraktijken terecht. Wat een fijne ontmoeting was dat voor ons gezin. We hadden oprecht gewild dat we al veel eerder door hen begeleid waren. Dan was ons veel verdriet en vervelende ervaringen bespaard gebleven.”

“Ik zocht contact met Relatiepraktijken omdat ik als moeder het gevoel had geen enkel zicht meer te hebben op het wel en wee van mijn puberkinderen. De gesprekken die mijn man, de jongens en ik hadden met hen, was zó verhelderend. Normaliserend. Enerzijds ging ik beseffen dat wat ik ervaarde, iets is dat hoort bij de fase waarin we als gezin zitten. Anderzijds leerden we ons naar elkaar uitspreken op een manier die ons als gezin echt dichterbij elkaar heeft gebracht. Als de jongens zich nu terugtrekken, maak ik me geen zorgen meer. Ik weet namelijk dat als ze ons echt nodig hebben, ze wel komen”.