vergoedingen

 Verzekerde zorg
Om in aanmerking te komen voor een behandeling in de GGZ, is er een verwijzing nodig van de huisarts. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ. De huisarts kan verwijzen naar de GGZ als er een vermoeden is van een psychische stoornis, zoals een angststoornis of een depressie. Als er sprake is van verzekerde zorg, dan worden de kosten vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Zorgprestatiemodel
Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Meer informatie lees je in deze folder. 

Generalistische Basis-GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen. In het Zorgprestatiemodel gaat het dan om zorgvraagtype 1 t/m 4. Een behandeling is kortdurend (ongeveer 5 tot 12 gesprekken). Na de intake wordt bepaald welke zorgvraagtype op de factuur komt te staan. Dit is afhankelijk van de ernst van uw klachten.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeringspolis (natura- of restitutiepolis) en of de behandelaar een contract heeft met de zorgverzekering.

Als je niet wilt dat er informatie over het zorgvraagtype bij de zorgverzekeraar terechtkomt, is het belangrijk dit aan te geven in het eerste gesprek. Met enig papierwerk is dit te regelen.

 

NZa tarieven Zorgprestatiemodel 2024
voor alle tarieven zie deze link 

Consult

TARIEF
GZ-psycholoog

TARIEF Psychotherapeut

Intake 1 uur (diagnostiek)

€ 183,44

€ 211,72

Behandelgesprek 45m

€ 135,89

€ 156,72

Behandelgesprek 60m

€ 161,46

€ 186,80

Behandelgesprek 75m

€ 198,72

€ 230,38

Behandelgesprek 90m

€ 242,76

€ 281,27

Gespecialiseerde GGZ

De Gespecialeerde GGZ is bedoeld voor mensen met matig ernstige tot ernstige psychische stoornissen. Vaak zijn de problemen langdurig en complex. In het Zorgprestatiemodel gaat het dan om zorgvraagtype 5 t/m 8. Een behandeling is doorgaans langerdurend. Na de intake wordt bepaald welke zorgvraagtype op de factuur komt te staan. Dit is afhankelijk van de ernst van uw klachten. hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeringspolis (natura- of restitutiepolis). Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Als je niet wilt dat er informatie over het zorgvraagtype bij de zorgverzekeraar terechtkomt, is het belangrijk dit aan te geven in het eerste gesprek. Met enig papierwerk is dit te regelen.

Niet alles is verzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult ‘onverzekerde zorg’ is €131,-. Deze kosten zullen wij bij voorkeur via automatische incasso verrekenen. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. Deze informatie kan je vinden in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

In 2024 is het verplichte eigen risico € 385,-. Dit betekent dat je in elk geval €385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Dit geldt dus ook voor psychologische behandelingen en zal de zorgverzekeraar met je verrekenen. Het eigen risico betaal je elk jaar opnieuw.

Afspraken afzeggen en No Show

Soms kan het gebeuren dat je noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van tevoren. Voor afspraken die niet op tijd worden afgezegd, wordt 60% van het sessie tarief in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

CHECK JE VERZEKERINGSPOLIS

Vergoeding van de behandeling is afhankelijk van twee dingen: jouw polis en onze keuze of wij wel/niet met contracten met zorgverzekeraars werken.

Jouw polis
Als je een naturaverzekering hebt, wordt behandeling alleen helemaal vergoed als je naar een hulpverlener gaat die een contract heeft met je verzekeraar. Als je een goede restitutieverzekering hebt, heb je een vrije keuze en krijg je 100% vergoeding. Kijk voor een overzicht van polissen op  de contractvrije psycholoog .

Onze keuze qua contracten
Wij hebben er heel bewust voor gekozen om niet zomaar contracten met verzekeraars te sluiten. Niet omdat we niet voldoen aan de kwaliteitseisen, maar omdat we geen inspraak hebben en we niet altijd vinden dat de eisen die een zorgverzekeraar aan ons stelt de zorg ten goede komt. Barbara, Katja en Leonien werken in 2024 helemaal contractvrij, Jaro heeft alleen een contract met Zilveren Kruis Achmea en werkt verder ook contractvrij.