vergoedingen

De meeste kosten voor psychologische behandeling worden (deels) vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis-GGZ

De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit 4 prestaties: kort (ca. 295 minuten gesprekken), middellang (ca. 495 minuten), intensief (ca. 750 minuten) en chronisch. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De prestaties worden vergoed uit de basisverzekering. Tenminste, als je een naturapolis hebt en de behandelaar een contract heeft met de zorgverzekeraar. Wij werken echter zonder contracten met de zorgverzekeraar, en dan wordt de behandeling voor 60-80% vergoed. Als je een echte restitutiepolis hebt, mag je elke behandelaar kiezen die je wilt en is er een ‘marktconforme’ vergoeding of een vergoeding van 100%. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

 

NZa-tarieven prestaties GB-GGZ

PRESTATIE

TARIEF 2020

TARIEF 2021

Kort

€ 503,47

€522,13

Middel

€ 853,34

€885,01

Intensief

€ 1.383,65

€1434,96

Chronisch

€ 1.330,98

€1380,49

Onvolledig behandeltraject

€ 219, 78

€228,04

Gespecialiseerde GGZ

Behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Er worden geen zittingen of sessies in rekening gebracht, maar de hele behandeling (in minuten) in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Als er een jaar is verstreken of de behandeling afgerond wordt, sluit de psychotherapeut de DBC en wordt duidelijk wat dit stuk behandeling in totaal heeft gekost. De psychotherapeut maakt een rekening van de DBC en stuurt deze naar jou of de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeringspolis (natura- of restitutiepolis). Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Op de rekening wordt de ‘hoofdgroep’ van de klachten vermeld (bijv. angststoornis, persoonlijkheidsstoornis), dus deze rekening is niet 100% anoniem. We vinden het belangrijk dat je dit weet. Als je niet wilt dat er informatie over de klachten bij de zorgverzekeraar terechtkomt, is het belangrijk dit aan te geven in het eerste gesprek. Met enig papierwerk is dit te regelen.

Niet alles is verzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult ‘onverzekerde zorg’ is €114. Deze kosten zullen wij bij voorkeur via automatische incasso verrekenen. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering. Deze informatie kan je vinden in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Met ingang van 1 januari 2021 geldt een verplicht eigen risico van € 385,- in de zorgverzekering. Dit betekent dat je dit jaar €385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Dit geldt dus ook voor psychologische behandelingen en zal de zorgverzekeraar met je verrekenen.

CHECK JE VERZEKERINGSPOLIS

Vergoeding van de behandeling is afhankelijk van twee dingen: jouw polis en onze keuze of wij wel/niet met contracten met zorgverzekeraars werken.

Jouw polis
Als je een naturaverzekering hebt, wordt behandeling alleen helemaal vergoed als je naar een hulpverlener gaat die een contract heeft met je verzekeraar. Als je een goede restitutieverzekering hebt, heb je een vrije keuze en krijg je 100% vergoeding. Kijk voor een overzicht van polissen op  de contractvrije psycholoog .

Onze keuze qua contracten
Wij hebben er heel bewust voor gekozen om niet zomaar contracten met verzekeraars te sluiten. Niet omdat we niet voldoen aan de kwaliteitseisen, maar omdat we geen inspraak hebben en we niet altijd vinden dat de eisen die een zorgverzekeraar aan ons stelt de zorg ten goede komt. Barbara en Katja werken in 2021 helemaal contractvrij, Jaro heeft contracten met Zilveren Kruis Achmea en met ONVZ, PNOzorg en VVAA.