visie en missie

GOEDE RELATIES KUN JE LEREN

Of het nu gaat om je partner, gezinslid of collega, een goede relatie is een enorme kracht. Wij maken dagelijks mee dat mensen leren hoe ze hun (gezins) relatie kunnen verbeteren. Onze missie is dan ook: fijne relaties voor iedereen.

Onze missie

Wij gunnen iedereen een fijne relatie.
Of het nu gaat om je partner, gezinslid of collega, een goede relatie is een enorme kracht. Als je weet dat je bij de ander terecht kan, dan durf je autonomer te zijn en terug te vallen op de ander. Er is geen autonomie zonder verbondenheid.

HOE WIJ WERKEN

Toegankelijk
Responsief 
Betrokken

Het is niet niks om jezelf te laten zien aan mensen die je niet of nauwelijks kent. En tegelijkertijd betekent het veel. Wij zijn ons er bewust van dat het veel moed vergt om jouw en jullie verhaal te delen met ons als buitenstaander. Kwetsbaarheid  laten zien, te openen en te delen is een proces dat tijd vergt.

Iedereen heeft daarin zijn eigen tempo en moment. Onze focus ligt in de begeleiding volledig op het opbouwen van vertrouwen, betrouwbaar zijn en veiligheid bieden. Wij geloven dat het alleen binnen deze voorwaarden mogelijk is om te openen.