relatietherapie

IN VEILIGHEID LEREN WE VERBINDEN

Heb je weinig aandacht voor elkaar? Lopen de emoties steeds verder op? Blijven ruzies onuitgesproken? Lukt het niet meer om er samen uit te komen? Weet je het simpelweg niet meer? Relatietherapie geeft je de mogelijkheid om de verbinding te herstellen.

WAT IS EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY?

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. Het is een wetenschappelijk bewezen methode die gebaseerd is op de hechtingstheorie en onze menselijke behoeftes in intieme relaties. Onbedoeld kunnen we met onze partner in negatieve patronen terecht komen en dat kan veel impact hebben. We kunnen vastlopen in steeds terugkerende ruzies, stille oorlog, of juist van elkaar verwijderd raken. Door EFT leren jullie de negatieve patronen in jullie relatie kennen en veranderen. Zodat jullie sterker en veiliger met elkaar verbonden kunnen zijn.

WAT kunnen jullie verwachten?  

EFT is als een ontdekkingsreis waarbij jullie elkaar (en vaak jezelf) beter leren kennen. Jullie leren zien welke invloed jullie op elkaar hebben en wat jouw gedrag bij je partner losmaakt. Jullie leren begrijpen waarom je doet wat je doet. Ons gedrag wordt namelijk gedreven door emoties. EFT helpt om die diepere laag te leren kennen en te leren wat je eigenlijk nodig hebt op momenten dat je wordt geraakt door je partner. Hier leren jullie samen over praten. Want als je kunt laten weten dat je bang bent dat je bijv. niet belangrijk bent, in plaats van dat je boos wordt of je terugtrekt, dan kan de ander je beter begrijpen en beter op je reageren. Met EFT leren jullie een solide basis te creëren van waaruit jullie samen verder kunnen. Een van onze therapeuten begeleidt dit proces van verandering op een tempo dat bij jullie aansluit. Kort als dat kan en lang als dat nodig is. EFT relatietherapie kent drie fases: de-escalatiefase, de fase van de verandering en de bestendigingsfase.

Fase 1: de de-escalatiefase

In deze fase leren jullie het negatieve interactiepatroon zien dat zo destructief uitwerkt. Jullie leren zien welke impact  jullie op elkaar hebben. Hoe jouw eigen gedrag de ander aanzet tot een reactie en andersom. Deze reacties worden gestuurd door emoties en in deze fase verkennen we welke emoties bij jullie spelen als jullie samen in dat negatieve patroon zitten. 

Fase 2: de fase van verandering

Tijdens deze fase gaan we dieper in op de emoties die jullie gedrag in het negatieve patroon aansturen. Hier ligt namelijk de sleutel tot verandering. Door je bewust te worden van wat je diep van binnen dwars zit als je zo geraakt wordt door de ander. En wat je eigenlijk nodig hebt op dat moment. Door te leren dit met elkaar te delen en voor elkaar open te staan, kan er een nieuw patroon ontstaan. Met meer verbinding, veiligheid en vertrouwen. 

Fase 3: de bestendigingsfase

In deze fase leren jullie de gemaakte vooruitgang vast te houden. Door het nieuwe, positieve interactiepatroon kunnen er nieuwe oplossingen voor oude problemen ontstaan. Jullie zijn zo ver dat jullie je relatie steeds beter in de hand hebben en het vertrouwen in de kracht van jullie relatie neemt toe. Vallen jullie terug in het oude patroon, dan wordt er even een stap terug gedaan naar fase één en twee en kunnen jullie samen veel sneller herstellen van een moeilijk moment.

WAT CLIËNTEN VERTELLEN

“Ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe het was toen we hier met relatietherapie begonnen, het is nu zo anders. We zijn langs de afgrond gelopen.. de hoop en het vertrouwen van de therapeut heeft ons moed gegeven dit traject in te gaan. En nu zijn we op veilig terrein!”

In het begin was ik best sceptisch over relatietherapie. Was bang dat er veel verwijten zouden komen en we elkaar gingen kwetsen. Niets minder bleek waar. De relatietherapeut gaf ons de woorden die nodig waren om de emoties die onder de oppervlakte lagen, te voelen en uit te spreken”.

Wij wisten het niet meer. Via via hoorden we van Relatiepraktijken. De rust en aanwezigheid van de therapeut  – het gevoel volledig door haar gehoord te worden – hielp ons om langzaam weer tot elkaar te komen. We zagen hoe we keer op keer in hetzelfde patroon belandden als het moeilijk was”.